راهنمای سفر پهلو بندرانزلی؛ آباداني نیلوفرهای آبی - یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
پيشوای سفر بالا بوشهر - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
قدوهی سفر به والنسیا، اسپانیا - پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷
قطب پيش نماز و مامومی سفر صدر در گرانادا، اسپانیا - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
هزینه سفر فراز شیراز چقدر است؟ - چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
قايدی سفر صدر در ایتالیا - سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷
شيخی سفر فايده ایلام؛ عروس طبیعت زاگرس - شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷
قدوهی سفر بالا باث (Bath)، انگلستان - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
قايدی سفر فراز سویا؛ اسپانیا - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
هزینه‌ سفر بالا کرمانشاه چقدر است؟ - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
امامی سفر نفع عليه و له روي بالا و پیزا؛ ایتالیا - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
شيخی سفر به ملبورن؛ استرالیا - سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
قايد ی سفر پهلو هانوفر، آلمان - یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
پيشوا ی سفر صدر در منچستر، انگلستان - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
رهبری سفر بالا همدان؛ نخستین پایتخت مادها - جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷